🍀🍀🍀 Ngày 13/4/2022 thật đáng nhớ! Sân trường mầm non Ngọc Tảo lại rộn ràng, nhộn nhịp tiếng cười của trẻ thơ. 🙂