Sáng ngày 07/10/2019 Trường Mầm non Ngọc Tảo đã tổ chức chuyên đề điểm "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT Huyện Phúc Thọ